besin intoleransı nedir

BESİN İNTOLERANSI NEDİR?

Feb 10, 2022 | BESLENME

Diyetisyen Ecem Naz Genç, besin intoleransının tanımını, belirtilerini ve nasıl önlenebileceğini anlatıyor.

Daha önceki yazıda da değindiğimiz üzere besinlerden kaynaklanan reaksiyonlar, besin alerjisi ve besin intoleransı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki kavram, arasında önemli farklar olmasına rağmen birbiri yerine kullanılmaktadır.

Besin intoleransı, organizmanın herhangi bir besin bileşenine, normal fizyolojik süreçlerden farklı ve rahatsızlık veren bir yanıt oluşturması şeklinde tanımlanmaktadır. İntoleransa neden olan besin bileşeni tüketildikten sonra sindirilemez, barsaklarda fermente olmaya başlar. Bunun sonucunda, bulantı, kusma, karın ağrısı, midede şişkinlik hissi, gaz, karında kramp tarzı ağrılar, yemek borusunda yanma hissi, ishal, baş ağrısı, huzursuzluk ve sinirlilik hali gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

besin intoleransı nedir

Besin intoleransı besin alerjilerinden daha yaygın görülür, fakat insanların besin intoleransı olarak tanımladığı rahatsızlıkların hepsi besin intoleransı olmayabilir. Örneğin ilerleyen yaşlarda yavaşlayan sindirim sistemi hareketleri yanlış yorumlanmamalıdır.

besin intoleransı nedir

En sık karşılaşılan besin intoleransları laktoz ve glutendir. Besin intoleransını saptamak genellikle zordur, kişilerin kendini dikkatlice gözlemlemesi çok önemlidir. Kimi besinler fazla tüketildiğinde belirtiler ortaya çıkarken, kimisi sürekli beraberinde tüketilen bir başka besinle alakalı olabilir. Besin günlüğü tutmak bu noktada çok aydınlatıcı olabilir. Eğer besin intoleransı yanlış tespit edilirse, kişi diyetten gereksiz yere elimine edilen besinin eksikliğini yaşayabilir.

besin intoleransı nedir

Besin intoleransına sahip bireyler, konunun uzmanı hekimler ve diyetisyenlerle beraber çalışmalı. Eliminasyon diyeti ile ilerleyen dönemlerde uygun miktarlarda tüketim sağlanabilir. Tamamen çıkarılması gereken noktalarda ise çıkarılan besinlerin denklerinin neyle sağlanması gerektiği mutlaka bir diyetisyene danışılmalıdır.  

Yazar: Diyetisyen Ecem Naz Genç